สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1 osztály redő

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ '1 osztály redő'

Hónapok sorrendje 1. osztály
Hónapok sorrendje 1. osztály จัดอันดับ
โดย
számok bontása 1.osztály
számok bontása 1.osztály การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
olvasás 1.osztály v-ig
olvasás 1.osztály v-ig เปิดกล่อง
โดย
Párosító 1.osztály
Párosító 1.osztály หาคู่
โดย
Labdás játékok
Labdás játékok ล้อสุ่ม
โดย
Olvasás 1.osztály
Olvasás 1.osztály จับคู่
โดย
Melyik hangot hallod a szó elején?
Melyik hangot hallod a szó elején? แบบทดสอบ
โดย
Kalányos Melinda-1.osztály
Kalányos Melinda-1.osztály การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Április 1.
Április 1. ล้อสุ่ม
โดย
olvasás 1.osztály ly-ig
olvasás 1.osztály ly-ig เปิดกล่อง
โดย
Idő mérése - Óra
Idő mérése - Óra จับคู่
โดย
5-ös számkör, pótlások. 1.osztály
5-ös számkör, pótlások. 1.osztály ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
1.osztály matematika
1.osztály matematika ตีตัวตุ่น
โดย
matematika 1.osztály
matematika 1.osztály ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
labirintus 1.osztály matematika
labirintus 1.osztály matematika การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Olvasás 1.osztály
Olvasás 1.osztály เปิดกล่อง
โดย
Anagramma 1.osztály
Anagramma 1.osztály คำสลับอักษร
โดย
Irányok 1.osztály
Irányok 1.osztály ล้อสุ่ม
โดย
Hány állatot látsz a képen?
Hány állatot látsz a képen? แบบทดสอบ
โดย
Baromfi kvíz 1.osztály
Baromfi kvíz 1.osztály เกมตอบคำถาม
โดย
Értő olvasás gyakorlása 1.osztály
Értő olvasás gyakorlása 1.osztály เครื่องบิน
โดย
Összeadásos pótlás 1.osztály
Összeadásos pótlás 1.osztály เกมตอบคำถาม
โดย
Virágok 1.osztály környezet
Virágok 1.osztály környezet หาคู่
โดย
Páros és páratlan számok 20-as számkörben
Páros és páratlan számok 20-as számkörben ตีตัวตุ่น
โดย
Számok betűkkel 1.osztály
Számok betűkkel 1.osztály จับคู่
โดย
Téri tájékozódás 1.
Téri tájékozódás 1. ล้อสุ่ม
โดย
Szó-kép kereső 1.o. f után
Szó-kép kereső 1.o. f után หาคู่
โดย
Üsd a magánhangzókat! - 1.o.
Üsd a magánhangzókat! - 1.o. ตีตัวตุ่น
โดย
Gyalogos közlekedés 1.osztály
Gyalogos közlekedés 1.osztály แบบทดสอบ
โดย
Műveletek 5-ös számkörben, 1.osztály
Műveletek 5-ös számkörben, 1.osztály ตีตัวตุ่น
โดย
Műveletek 20-as számkörben
Műveletek 20-as számkörben การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Olvasás a, m, i, l
Olvasás a, m, i, l เปิดกล่อง
โดย
Emlékezet fejlesztése
Emlékezet fejlesztése สายพานลำเลียง
โดย
Milyen betűvel kezdődik a kép neve?
Milyen betűvel kezdődik a kép neve? แบบทดสอบ
โดย
sz betűs szavak 1. osztály
sz betűs szavak 1. osztály คำสลับอักษร
โดย
i-í hangdifferenciálás
i-í hangdifferenciálás ตีตัวตุ่น
โดย
Durrants lufikat! Figyeld a vagonokon lévő számokat és a műveleteket!
Durrants lufikat! Figyeld a vagonokon lévő számokat és a műveleteket! ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Melyik szó nem azonos hanggal kezdődik?
Melyik szó nem azonos hanggal kezdődik? แบบทดสอบ
โดย
Hányat tapsoltál?
Hányat tapsoltál? จับคู่
โดย
Összeadás 10-es átlépéssel
Összeadás 10-es átlépéssel หาคู่
โดย
Műveletek
Műveletek จับคู่
โดย
Melyik kezdődik azonos hanggal?
Melyik kezdődik azonos hanggal? แบบทดสอบ
โดย
Másolás, olvasás
Másolás, olvasás ล้อสุ่ม
โดย
Műveletek gyakorlása
Műveletek gyakorlása จับคู่
โดย
Melyik hangot hallod a szóban?
Melyik hangot hallod a szóban? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Milyen betűkkel kezdődik a szó...?
Milyen betűkkel kezdődik a szó...? จับคู่
โดย
m-s-t Melyiket hallod a szó elején?
m-s-t Melyiket hallod a szó elején? แบบทดสอบ
โดย
Olvasás_1. osztály_p után
Olvasás_1. osztály_p után เปิดกล่อง
โดย
Betűk gyakorlása: a, i, í, m, o, ó, e, l
Betűk gyakorlása: a, i, í, m, o, ó, e, l ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Összehasonlítások: több, kevesebb
Összehasonlítások: több, kevesebb แบบทดสอบ
โดย
Melyik betűvel kezdődik?
Melyik betűvel kezdődik? แบบทดสอบ
โดย
Foglalkozások
Foglalkozások เพชฌฆาต
โดย
Tudásszintmérő matematika 1.o.
Tudásszintmérő matematika 1.o. แบบทดสอบ
โดย
Szó és kép egyeztetése 1. osztály
Szó és kép egyeztetése 1. osztály หาคู่
โดย
Szó-kép kereső 1.o.
Szó-kép kereső 1.o. หาคู่
โดย
KIVONÁS 1.
KIVONÁS 1. การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
การค้าขายระหว่างประเทศ
การค้าขายระหว่างประเทศ แบบทดสอบ
โดย
Ének 1.o. KBA
Ének 1.o. KBA ล้อสุ่ม
โดย
Síkidomok 1. osztály
Síkidomok 1. osztály ล้อสุ่ม
โดย
Számok bontása 3.osztály
Számok bontása 3.osztály จับคู่
โดย