สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1 razred rečenica i rečenični znakovi

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ '1 razred rečenica i rečenični znakovi'

Rečenica - rečenični znakovi
Rečenica - rečenični znakovi จับคู่
โดย
Biljke i životinje u proljeće (1.r)
Biljke i životinje u proljeće (1.r) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Priroda 1.razred
Priroda 1.razred เกมตอบคำถาม
โดย
 Kviz znanja 1.razred
Kviz znanja 1.razred แบบทดสอบ
โดย
REČENIČNI   ZNAKOVI
REČENIČNI ZNAKOVI เครื่องบิน
โดย
Rečenični znakovi
Rečenični znakovi แบบทดสอบ
โดย
 Slovo, riječ i rečenica (1r.)
Slovo, riječ i rečenica (1r.) แบบทดสอบ
โดย
Rečenični znakovi
Rečenični znakovi แบบทดสอบ
โดย
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred คู่ที่ตรงกัน
โดย
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE แบบทดสอบ
โดย
Rečenični znakovi
Rečenični znakovi แบบทดสอบ
โดย
JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI-1.razred
JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI-1.razred การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Art - revision
Art - revision คำที่ขาดหายไป
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 9, 1.razred
Zbrajanje i oduzimanje do 9, 1.razred เกมตอบคำถาม
โดย
Rečenični znakovi
Rečenični znakovi การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Dijelovi tijela 1. razred
Dijelovi tijela 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Snalazimo se u vremenu
Snalazimo se u vremenu แบบทดสอบ
โดย
Rečenica
Rečenica ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Godišnja doba
Godišnja doba จัดประเภท
โดย
 Čitanje rečenica i prijepis.
Čitanje rečenica i prijepis. ล้อสุ่ม
โดย
Dijelovi tijela
Dijelovi tijela แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Glagolska vremena i načini  6. razred
Glagolska vremena i načini 6. razred จับคู่
โดย
1. razred - Dom - memory
1. razred - Dom - memory คู่ที่ตรงกัน
โดย
Doba dana, dani u tjednu 1.razred
Doba dana, dani u tjednu 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Rečenica
Rečenica แบบทดสอบ
โดย
Prometni znakovi
Prometni znakovi จับคู่
โดย
Čistoća i zdravlje
Čistoća i zdravlje แบบทดสอบ
โดย
Ljudi i proljeće ( 1 r.)
Ljudi i proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.)
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
REČENICA
REČENICA ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
UREĐAJI I ENERGIJA 1.razred
UREĐAJI I ENERGIJA 1.razred จริงหรือเท็จ
โดย
Ponavljanje 1.razred
Ponavljanje 1.razred คำที่ขาดหายไป
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 แบบทดสอบ
โดย
Živa i neživa priroda
Živa i neživa priroda จริงหรือเท็จ
โดย
Dan i doba dana (1.razred)
Dan i doba dana (1.razred) ล้อสุ่ม
โดย
1.RAZRED-NAJHLADNIJE GODIŠNJE DOBA
1.RAZRED-NAJHLADNIJE GODIŠNJE DOBA ล้อสุ่ม
โดย
PROMETNI ZNAKOVI
PROMETNI ZNAKOVI คู่ที่ตรงกัน
โดย
Rodoslovno stablo
Rodoslovno stablo แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
ČLANOVI OBITELJI
ČLANOVI OBITELJI แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
REDOSLIJED RIJEČI U REČENICI REČENIČNI ZNAKOVI
REDOSLIJED RIJEČI U REČENICI REČENIČNI ZNAKOVI ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Vrijeme u proljeće ( 1 r.)
Vrijeme u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
 Naše mjesto ( 1 r.)
Naše mjesto ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Tjedan - 1
Tjedan - 1 ล้อสุ่ม
โดย
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.)
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
2.razred dužina, stranice i likovi
2.razred dužina, stranice i likovi แบบทดสอบ
โดย
Dom i prostorije u domu
Dom i prostorije u domu แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje
Biljke i životinje การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
I Wonder 1, Food (rozszerzone)
I Wonder 1, Food (rozszerzone) หาคู่
โดย
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred ล้อสุ่ม
โดย
PROMET 1. raz  / Koren D.
PROMET 1. raz / Koren D. ล้อสุ่ม
โดย
 Proljeće - VIP ( 1 r.)
Proljeće - VIP ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
7 NEZAVISNOSLOŽENE - određivanje vrste
7 NEZAVISNOSLOŽENE - određivanje vrste เครื่องบิน
โดย
Zaštita okoliša 1.razred
Zaštita okoliša 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แบบทดสอบ
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Osobna čistoća
Osobna čistoća แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Zdravlje
Zdravlje แบบทดสอบ
โดย
ZIMA - DOPUNI REČENICE!
ZIMA - DOPUNI REČENICE! คำที่ขาดหายไป
โดย
MOJA ZAJEDNICA ZA 1.RAZRED
MOJA ZAJEDNICA ZA 1.RAZRED แบบทดสอบ
โดย