สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1razred dž ili đ

5875 ผลลัพธ์สำหรับ '1razred dž ili đ'

Pisanje glasova č, ć, dž, đ
Pisanje glasova č, ć, dž, đ แบบทดสอบ
โดย
Glasovi č, ć, ije, je, đ, dž
Glasovi č, ć, ije, je, đ, dž เครื่องบิน
โดย
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je แบบทดสอบ
โดย
Dž ili đ
Dž ili đ การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Vježbanje č/ć, dž/đ
Vježbanje č/ć, dž/đ เครื่องบิน
โดย
RIJEČI SA Č, Ć, IJE, JE, DŽ  I Đ
RIJEČI SA Č, Ć, IJE, JE, DŽ I Đ แบบทดสอบ
โดย
DŽ I Đ
DŽ I Đ แบบทดสอบ
โดย
Glasovi č, ć, dž i đ
Glasovi č, ć, dž i đ ล้อสุ่ม
โดย
RIJEČI SA DŽ I Đ
RIJEČI SA DŽ I Đ แบบทดสอบ
โดย
PRAVOPIS: SKUPINE IJE, JE, Č, Ć, DŽ, Đ
PRAVOPIS: SKUPINE IJE, JE, Č, Ć, DŽ, Đ คำที่ขาดหายไป
โดย
Riječi sa č,ć,dž,đ,ije,je,lj,nj
Riječi sa č,ć,dž,đ,ije,je,lj,nj เครื่องบิน
โดย
Č, Ć, Đ, DŽ
Č, Ć, Đ, DŽ จริงหรือเท็จ
โดย
RIJEČI SA Č, Ć, DŽ  I  Đ
RIJEČI SA Č, Ć, DŽ I Đ แบบทดสอบ
โดย
PISANJE SLOVA (DŽ, Đ)
PISANJE SLOVA (DŽ, Đ) แบบทดสอบ
โดย
Pravopis: ije / je / č / ć / dž / đ - petaši OŠ V. Holjevca
Pravopis: ije / je / č / ć / dž / đ - petaši OŠ V. Holjevca แบบทดสอบ
โดย
Izgovor i pisanje dž, đ
Izgovor i pisanje dž, đ จริงหรือเท็จ
โดย
Riječi sa DŽ i Đ
Riječi sa DŽ i Đ จับคู่
โดย
Izgovor i pisanje dž i đ
Izgovor i pisanje dž i đ จริงหรือเท็จ
โดย
Tko zna zna!  (ije, je, č, ć, dž, đ)
Tko zna zna! (ije, je, č, ć, dž, đ) จริงหรือเท็จ
โดย
-ije/-je, č, ć, dž, đ
-ije/-je, č, ć, dž, đ การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Č, Ć, DŽ, Đ, IJE/JE
Č, Ć, DŽ, Đ, IJE/JE แบบทดสอบ
โดย
Č,Ć,DŽ,Đ,IJE,JE
Č,Ć,DŽ,Đ,IJE,JE แบบทดสอบ
โดย
Razvrstaj riječi u kojima je slovo Dž i Đ.
Razvrstaj riječi u kojima je slovo Dž i Đ. การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
M Pisanje glasova č, ć, dž, đ
M Pisanje glasova č, ć, dž, đ แบบทดสอบ
โดย
Opisni ili posvojni pridjev?
Opisni ili posvojni pridjev? จริงหรือเท็จ
โดย
Č ili Ć
Č ili Ć จริงหรือเท็จ
RAZLIKUJEM Č ILI Ć
RAZLIKUJEM Č ILI Ć จริงหรือเท็จ
โดย
Glasovi: č,ć. dž, đ, ije, je
Glasovi: č,ć. dž, đ, ije, je ตีตัวตุ่น
โดย
Ura ili sat
Ura ili sat จับคู่
Riječi s glasovima č, ć, dž, đ i j
Riječi s glasovima č, ć, dž, đ i j แบบทดสอบ
โดย
Glasovi ije/je, č/ć i dž/đ
Glasovi ije/je, č/ć i dž/đ แบบทดสอบ
โดย
Odredi je li izjava točna ili netočna
Odredi je li izjava točna ili netočna จริงหรือเท็จ
โดย
Pravopis: ije / je / č / ć / dž / đ - sedmaši OŠ V. Holjevca
Pravopis: ije / je / č / ć / dž / đ - sedmaši OŠ V. Holjevca แบบทดสอบ
โดย
Pravopis - ije/je, č/ć, dž/đ (OŠ V. Holjevca)
Pravopis - ije/je, č/ć, dž/đ (OŠ V. Holjevca) แบบทดสอบ
โดย
Izgovor i pisanje glasova č/ć, dž/đ
Izgovor i pisanje glasova č/ć, dž/đ ตีตัวตุ่น
โดย
SLOVO DŽ
SLOVO DŽ ตีตัวตุ่น
โดย
Countable or uncountable ?
Countable or uncountable ? จริงหรือเท็จ
โดย
Č ili Ć, V.Mušnjak
Č ili Ć, V.Mušnjak การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
RAZLIKUJEM DŽ ili Đ
RAZLIKUJEM DŽ ili Đ แบบทดสอบ
โดย
URA ili SAT
URA ili SAT ล้อสุ่ม
โดย
KVIZ: DŽ ili Đ
KVIZ: DŽ ili Đ แบบทดสอบ
โดย
Đ ili DŽ
Đ ili DŽ การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Č ili ć
Č ili ć แบบทดสอบ
โดย
KVIZ: DŽ ili Đ
KVIZ: DŽ ili Đ แบบทดสอบ
โดย
kviz znanja: DŽ ili Đ
kviz znanja: DŽ ili Đ แบบทดสอบ
โดย
IMENSKI ILI GLAGOLSKI PREDIKAT
IMENSKI ILI GLAGOLSKI PREDIKAT แบบทดสอบ
โดย
IMENSKI ILI GLAGOLSKI PREDIKAT
IMENSKI ILI GLAGOLSKI PREDIKAT แบบทดสอบ
โดย
RAZLIKUJEM Č ILI Ć
RAZLIKUJEM Č ILI Ć เครื่องบิน
โดย
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova จริงหรือเท็จ
โดย
Živa i neživa priroda
Živa i neživa priroda จริงหรือเท็จ
โดย
IJE ili JE
IJE ili JE จริงหรือเท็จ
DŽ ILI Đ
DŽ ILI Đ จริงหรือเท็จ
โดย
ije/je/e/i, V.Mušnjak
ije/je/e/i, V.Mušnjak จริงหรือเท็จ
โดย
Kuris garsas yra žodyje: ž ar dž?
Kuris garsas yra žodyje: ž ar dž? จริงหรือเท็จ
โดย
What can you do to save our planet?
What can you do to save our planet? จริงหรือเท็จ
โดย
DŽ ili Đ?
DŽ ili Đ? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
VRSTE RIJEČI: PRIDJEVI, 3. r. (označi pridjev)
VRSTE RIJEČI: PRIDJEVI, 3. r. (označi pridjev) จริงหรือเท็จ
โดย
Pridjevi (3.r)
Pridjevi (3.r) จริงหรือเท็จ
โดย
DŽ ILI Đ
DŽ ILI Đ จริงหรือเท็จ
โดย