สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Communication technologies

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

4671 ผลลัพธ์สำหรับ 'communication technologies'

English Communication
English Communication แบบทดสอบ
โดย
figurative language
figurative language การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
French for communication
French for communication แบบทดสอบ
โดย
Non-verbal Communication
Non-verbal Communication จับคู่
โดย
Effective Communication Vocabulary
Effective Communication Vocabulary เกมตอบคำถาม
โดย
common actions
common actions ล้อสุ่ม
โดย
Tier 2 Context clues list 1
Tier 2 Context clues list 1 คำที่ขาดหายไป
โดย
irregular verbs
irregular verbs จับคู่
โดย
Communication idioms
Communication idioms หาคู่
โดย
Nouvelles technologies
Nouvelles technologies หาคู่
โดย
Communication
Communication คำสลับอักษร
โดย
complex sentences
complex sentences ล้อสุ่ม
โดย
Verb "to be"
Verb "to be" แบบทดสอบ
โดย
technologies
technologies จับคู่
โดย
Technologies
Technologies เพชฌฆาต
โดย
Go Getter 2 2.4 communication
Go Getter 2 2.4 communication ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Go Getter  2 Unit 1.4 Communication
Go Getter 2 Unit 1.4 Communication ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Communication sort
Communication sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Go Getter (1) 4.4 Communication
Go Getter (1) 4.4 Communication คำที่ขาดหายไป
โดย
Oral Communication
Oral Communication จับคู่
โดย
Les technologies (Texte à trous)
Les technologies (Texte à trous) คำที่ขาดหายไป
โดย
kitchen
kitchen แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Communication
Communication คำสลับอักษร
โดย
technologies gg2
technologies gg2 จับคู่
โดย
DHH Accommodations
DHH Accommodations จับคู่
โดย
Means of communication
Means of communication หาคู่
โดย
Verbal & Nonverbal Communication
Verbal & Nonverbal Communication การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Verbal and Non - Vebal Communication
Verbal and Non - Vebal Communication การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
กดผิด=die
กดผิด=die เพชฌฆาต
โดย
Nouvelles Technologies
Nouvelles Technologies จับคู่
โดย
Go Getter (4) 1.4_ Communication
Go Getter (4) 1.4_ Communication คำที่ขาดหายไป
โดย
Communication 3.4 Go Getter 2
Communication 3.4 Go Getter 2 คำที่ขาดหายไป
โดย
Les éléments d'une lettre (communication écrite)
Les éléments d'une lettre (communication écrite) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Communication Vocabulary
Communication Vocabulary จับคู่
โดย
2.4 Communication
2.4 Communication คำที่ขาดหายไป
โดย
communication vocab
communication vocab จับคู่
โดย
Communication: Then and Now
Communication: Then and Now ล้อสุ่ม
โดย
TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY AND COMMUNICATION ตีตัวตุ่น
โดย
Warm-up . Communication Work
Warm-up . Communication Work ล้อสุ่ม
โดย
vocabulary about web site
vocabulary about web site ตีตัวตุ่น
โดย
Past Simple Communication
Past Simple Communication เปิดกล่อง
โดย
Gg2 communication Unit 1
Gg2 communication Unit 1 ล้อสุ่ม
โดย
Communication - Verbs - 1
Communication - Verbs - 1 จัดประเภท
โดย
types of communication
types of communication การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Communication (Check, Clarify, Repeat, Explain)
Communication (Check, Clarify, Repeat, Explain) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
English
English ตีตัวตุ่น
โดย
Assertive, Passive and Agressive Communication
Assertive, Passive and Agressive Communication ล้อสุ่ม
โดย
Speak out pre 11 communication
Speak out pre 11 communication คำสลับอักษร
โดย
P7 Electronic and non electronic communication
P7 Electronic and non electronic communication การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
technologies de la communication
technologies de la communication แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
What are the different means of communication?
What are the different means of communication? ตีตัวตุ่น
โดย
Vocabulary (Unit1:All About Me)
Vocabulary (Unit1:All About Me) คำสลับอักษร
โดย
A4 1A 3. Communication Indirect Questions
A4 1A 3. Communication Indirect Questions ล้อสุ่ม
โดย