สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Family and friends1 12

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'family and friends1 12'

Family and Friends Unit 4 words
Family and Friends Unit 4 words จับคู่
โดย
FF2 U6 ex1
FF2 U6 ex1 จับคู่
โดย
Family and Friends 1 ABC small & capital
Family and Friends 1 ABC small & capital จับคู่
โดย
F&F 2 Unit 1
F&F 2 Unit 1 หาคู่
โดย
Family and friends 3 unit 14
Family and friends 3 unit 14 แบบทดสอบ
โดย
Present Continuous Questions
Present Continuous Questions ทำให้ไม่สับสนปนเป
Family
Family ค้นหาคำ
โดย
Family and Friends 1. Unit 2, Toys
Family and Friends 1. Unit 2, Toys หาคู่
โดย
Family and Friends 1 unit 2
Family and Friends 1 unit 2 จัดประเภท
โดย
FF1 Time - O'clock
FF1 Time - O'clock แบบทดสอบ
โดย
F&F2 Unit 9 - Grammar
F&F2 Unit 9 - Grammar แบบทดสอบ
โดย
F&F 2 Unit 2
F&F 2 Unit 2 คำสลับอักษร
โดย
Family and Friends Unit 4 lesson 5
Family and Friends Unit 4 lesson 5 จัดประเภท
โดย
Possessive pronouns
Possessive pronouns แบบทดสอบ
โดย
FF3 Units 1-3
FF3 Units 1-3 จับคู่
โดย
Family and friends 1 unit 13
Family and friends 1 unit 13 จับคู่
โดย
Unit 5 Lesson 1 FF1
Unit 5 Lesson 1 FF1 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
FF1 Let`s play ball!
FF1 Let`s play ball! จริงหรือเท็จ
โดย
F&F2 - Unit 8 Grammar
F&F2 - Unit 8 Grammar ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
FF1 Unit 1 words
FF1 Unit 1 words แบบทดสอบภาพ
โดย
F&F2 Unit 8 Grammar
F&F2 Unit 8 Grammar เกมตอบคำถาม
โดย
Family and Friends 1 Unit 6 Family Members
Family and Friends 1 Unit 6 Family Members หาคู่
โดย
FF4 Unit 5 Directions
FF4 Unit 5 Directions หาคู่
โดย
FF2 Unit 12 Grammar
FF2 Unit 12 Grammar ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
ครอบครัว family
ครอบครัว family หาคู่
โดย
Family and Friends 3 Unit 13
Family and Friends 3 Unit 13 หาคู่
โดย
Family and friends 4 unit 10
Family and friends 4 unit 10 จับคู่
โดย
Family anf friends 2 Unit 5-1
Family anf friends 2 Unit 5-1 หาคู่
โดย
FF1 Unit 5
FF1 Unit 5 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Family and Friends 2. Unit 12.
Family and Friends 2. Unit 12. หาคู่
โดย
FF Starter ABC 7-9
FF Starter ABC 7-9 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
FF Starter U4 Family
FF Starter U4 Family จับคู่
โดย
Characters (Family and Friends 1)
Characters (Family and Friends 1) จับคู่
โดย
Comparatives and Superlatives by Vesna2000
Comparatives and Superlatives by Vesna2000 แบบทดสอบ
โดย
Family and Friends Unit 8 Vocabulary
Family and Friends Unit 8 Vocabulary คำสลับอักษร
โดย
FF2 U7 like/likes slow
FF2 U7 like/likes slow แบบทดสอบ
โดย
FF2 U7 like/likes
FF2 U7 like/likes จริงหรือเท็จ
โดย
Relative pronouns ff4 unit 13
Relative pronouns ff4 unit 13 แบบทดสอบ
โดย
Irregular plurals (airplane)
Irregular plurals (airplane) เครื่องบิน
โดย
My favourite?
My favourite? ล้อสุ่ม
โดย
FF4 Unit 4-1
FF4 Unit 4-1 คำสลับอักษร
โดย
There is / There are - Level 2
There is / There are - Level 2 แบบทดสอบ
Numbers 11-20
Numbers 11-20 จับคู่
โดย
FF3 Unit 1 grammar (to be)
FF3 Unit 1 grammar (to be) จริงหรือเท็จ
โดย
weekdays
weekdays หาคู่
โดย
FF2 Unit 11 Clothes
FF2 Unit 11 Clothes ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Body
Body จับคู่
โดย
FF starter 3 unit
FF starter 3 unit เปิดกล่อง
โดย
FF1 Unit 8
FF1 Unit 8 หาคู่
โดย
FF1 1-20
FF1 1-20 จับคู่
โดย
FF3 Unit 3
FF3 Unit 3 จับคู่
โดย
FF 2 Unit8 Words
FF 2 Unit8 Words จับคู่
โดย
FF1 U1 1 match
FF1 U1 1 match จับคู่
โดย
Prepositions of time
Prepositions of time แบบทดสอบ
โดย
FF2 Review 2 Has or is
FF2 Review 2 Has or is จริงหรือเท็จ
โดย
Family and Friends 1 Unit 15
Family and Friends 1 Unit 15 แบบทดสอบภาพ
โดย
F&F2 Unit 11 Clothes
F&F2 Unit 11 Clothes ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Family and Friends 2 Unit 9
Family and Friends 2 Unit 9 ล้อสุ่ม
โดย
Have got has got Food
Have got has got Food เกมตอบคำถาม
โดย
F&F2 Unit 10 Weather
F&F2 Unit 10 Weather แบบทดสอบ
โดย