สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Formula e

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'formula e'

Formula match
Formula match หาคู่
โดย
 Formula match by Miss DK
Formula match by Miss DK แบบทดสอบ
โดย
E จับคู่
E จับคู่ จับคู่
โดย
U_E Moles (silent e)
U_E Moles (silent e) ตีตัวตุ่น
โดย
Quiz Match Short Vowel with Magic E
Quiz Match Short Vowel with Magic E แบบทดสอบ
โดย
Magic  E with  Floss
Magic E with Floss ล้อสุ่ม
โดย
Magic E (i_e) vs Short i (itchy)
Magic E (i_e) vs Short i (itchy) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
CI e CE - MAESTRA MARIKA
CI e CE - MAESTRA MARIKA แบบทดสอบ
โดย
GE e GI - MAESTRA MARIKA
GE e GI - MAESTRA MARIKA แบบทดสอบ
โดย
RIORDINA LE LETTERE (bisillabe e trisillabe)
RIORDINA LE LETTERE (bisillabe e trisillabe) คำสลับอักษร
โดย
Nomi comuni e nomi propri
Nomi comuni e nomi propri การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Closed/Magic e Syllable
Closed/Magic e Syllable การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
A_E (magic e fill in the blank)
A_E (magic e fill in the blank) คำที่ขาดหายไป
โดย
Match the Magic E Rhyming Word
Match the Magic E Rhyming Word คู่ที่ตรงกัน
โดย
Magic E a with short a
Magic E a with short a ล้อสุ่ม
โดย
short e
short e ตีตัวตุ่น
โดย
Match Short Vowel with Magic E
Match Short Vowel with Magic E เครื่องบิน
โดย
CVC a vs Silent e (a_e)
CVC a vs Silent e (a_e) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
i_e/a_e vs short a/i
i_e/a_e vs short a/i ตีตัวตุ่น
โดย
Descobre palavras com l
Descobre palavras com l คำสลับอักษร
โดย
SINISTRA O DESTRA. Da che parte guarda, dove è rivolto, dove va rispetto a te?
SINISTRA O DESTRA. Da che parte guarda, dove è rivolto, dove va rispetto a te? จริงหรือเท็จ
โดย
SOS magic e/units
SOS magic e/units คำสลับอักษร
โดย
O que vem a seguir?
O que vem a seguir? แบบทดสอบ
โดย
ADDIZIONI  E  SOTTRAZIONI A MENTE (MAESTRA ALESSANDRA 😻)
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI A MENTE (MAESTRA ALESSANDRA 😻) แบบทดสอบ
โดย
ESSERE e AVERE : significato proprio o ausiliare?
ESSERE e AVERE : significato proprio o ausiliare? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Palavras cruzadas (L)
Palavras cruzadas (L) คำไขว้
โดย
E-H
E-H เปิดกล่อง
โดย
VIVENTI E NON VIVENTI
VIVENTI E NON VIVENTI จริงหรือเท็จ
Completa as frases com nh, lh ou ch.
Completa as frases com nh, lh ou ch. คำที่ขาดหายไป
โดย
Jogo das pistas - som ch em coda
Jogo das pistas - som ch em coda จับคู่
โดย
addizioni e sottrazioni
addizioni e sottrazioni จับคู่
โดย
ASSOCIARE LE IMMAGINI ALLE FRASI
ASSOCIARE LE IMMAGINI ALLE FRASI แบบทดสอบ
โดย
PINOCCHIO memory
PINOCCHIO memory คู่ที่ตรงกัน
โดย
Dove si trova il pallino?
Dove si trova il pallino? หาคู่
โดย
Short e
Short e ล้อสุ่ม
โดย
 IL LAGO E IL FIUME
IL LAGO E IL FIUME จับคู่
โดย
Escreve-se com q ou g?
Escreve-se com q ou g? จริงหรือเท็จ
โดย
Magic 'e'
Magic 'e' จับคู่
โดย
Quiz de palavras V e F
Quiz de palavras V e F แบบทดสอบ
โดย
long e
long e การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Magic E, cvc Bang
Magic E, cvc Bang ไพ่แบบสุ่ม
โดย
COSA VIENE PRIMA? COSA DOPO? Angela Chisari Neuropsicomotricista
COSA VIENE PRIMA? COSA DOPO? Angela Chisari Neuropsicomotricista แบบทดสอบ
โดย
D-E
D-E แบบทดสอบ
โดย
qqqShort e
qqqShort e ล้อสุ่ม
โดย
 Animais Ovíparos e Mamíferos
Animais Ovíparos e Mamíferos การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
o-e
o-e ล้อสุ่ม
โดย
E - Domitai
E - Domitai แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
INDOVINA IL DOPPIO E IL TRIPLO Maestra Monica Maggiora
INDOVINA IL DOPPIO E IL TRIPLO Maestra Monica Maggiora แบบทดสอบ
โดย
Letters A-E
Letters A-E จับคู่
โดย
A-E SOUND 2
A-E SOUND 2 จับคู่
โดย
OS 3 DESEJOS - INTERPRETAÇÃO E MEMÓRIA
OS 3 DESEJOS - INTERPRETAÇÃO E MEMÓRIA แบบทดสอบ
โดย
NOME CONCRETO O ASTRATTO? TRASCINA I NOMI NELLA CASELLA GIUSTA. MAESTRA ADELE BARBERIO.
NOME CONCRETO O ASTRATTO? TRASCINA I NOMI NELLA CASELLA GIUSTA. MAESTRA ADELE BARBERIO. การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Viventi e non viventi  - MAESTRA MARIKA
Viventi e non viventi - MAESTRA MARIKA จริงหรือเท็จ
2 syllable words with silent e
2 syllable words with silent e ล้อสุ่ม
โดย
A-E SOUND
A-E SOUND เปิดกล่อง
โดย
Memory1 GIULIO CONIGLIO
Memory1 GIULIO CONIGLIO คู่ที่ตรงกัน
โดย
Comparative Superlative (E.22102)
Comparative Superlative (E.22102) การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Cópia de Praticando a tabuada (6, 7 e 8)
Cópia de Praticando a tabuada (6, 7 e 8) หาคู่
โดย
Comida e bebida
Comida e bebida เกมตอบคำถาม
โดย