สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Irodalom 5osztály mesék

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

5986 ผลลัพธ์สำหรับ 'irodalom 5osztály mesék'

szókereső - mesék
szókereső - mesék ค้นหาคำ
โดย
Toldi fogalmak feladat
Toldi fogalmak feladat ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
Der Verkehr
Der Verkehr การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Árvíz-4. osztály, Irodalom
Árvíz-4. osztály, Irodalom แบบทดสอบ
โดย
Hol a csattanó?
Hol a csattanó? แบบทดสอบ
โดย
Disney-mesék
Disney-mesék พลิกไทล์
โดย
József Attila - Altató 1-2. vsz.
József Attila - Altató 1-2. vsz. คำที่ขาดหายไป
โดย
Melyik énekben volt? (1-6.)
Melyik énekben volt? (1-6.) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Arany János és a Toldi
Arany János és a Toldi เกมตอบคำถาม
โดย
Rózsák hercegnője
Rózsák hercegnője แบบทดสอบ
โดย
Keresd a párját! A pitypang meséje
Keresd a párját! A pitypang meséje หาคู่
โดย
memória: betűk és képek
memória: betűk és képek คู่ที่ตรงกัน
โดย
Arany János: Toldi, 1-3. ének
Arany János: Toldi, 1-3. ének เกมตอบคำถาม
โดย
Mely történelmi személyről szólnak a mondák?
Mely történelmi személyről szólnak a mondák? จับคู่
โดย
János vitéz 6/2
János vitéz 6/2 จับคู่
โดย
Élő-élettelen 1.o
Élő-élettelen 1.o การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Toldi 4
Toldi 4 จับคู่
โดย
zs-z hang differenciálása
zs-z hang differenciálása การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
A szó-ban van b hang. (b-p)
A szó-ban van b hang. (b-p) จริงหรือเท็จ
โดย
g-k differenciálás
g-k differenciálás การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
d-p-b differenciálás
d-p-b differenciálás การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
János vitéz összefoglalás -időrend
János vitéz összefoglalás -időrend จัดอันดับ
โดย
 Petőfi-kvíz
Petőfi-kvíz แบบทดสอบ
โดย
Toldi események
Toldi események จับคู่
โดย
Zengő ABC 1. rész
Zengő ABC 1. rész หาคู่
โดย
Szótagolás gyakorlása
Szótagolás gyakorlása แบบทดสอบ
โดย
Az elbeszélés részei
Az elbeszélés részei แบบทดสอบ
โดย
Fogalmazás levél 4.o.
Fogalmazás levél 4.o. แบบทดสอบภาพ
โดย
A fogalmazás részei
A fogalmazás részei แบบทดสอบ
โดย
Rákóczi Ferenc
Rákóczi Ferenc แบบทดสอบ
Toldi szereplők
Toldi szereplők ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
Móra Ferenc: A fecskék - olvasástechnika fejlesztése
Móra Ferenc: A fecskék - olvasástechnika fejlesztése ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Harry Potter
Harry Potter การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Barokk kvíz
Barokk kvíz แบบทดสอบ
โดย
Találós kérdések- állatos, képes
Találós kérdések- állatos, képes แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Találós kérdés - Állatos, képes
Találós kérdés - Állatos, képes จับคู่
โดย
Szólások
Szólások จับคู่
โดย
Das Haus, das Zimmer
Das Haus, das Zimmer จริงหรือเท็จ
โดย
Urlaub I.
Urlaub I. หาคู่
โดย
ny-gy differenciálás
ny-gy differenciálás การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Találd meg az egyezőket! (sz)
Találd meg az egyezőket! (sz) หาคู่
โดย
Mondat egyeztetés
Mondat egyeztetés จับคู่
โดย
Emlékezet fejlesztése f betűig
Emlékezet fejlesztése f betűig สายพานลำเลียง
โดย
évszakok
évszakok การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
s-z-sz differenciálás
s-z-sz differenciálás การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Bemutatkozunk
Bemutatkozunk ล้อสุ่ม
โดย
v-f differenciálás
v-f differenciálás การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Olvasás 1. osztály p után
Olvasás 1. osztály p után หาคู่
โดย
Rokonértelmű szavak
Rokonértelmű szavak หาคู่
โดย
Arany és Petőfi
Arany és Petőfi การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Szólások, közmondások
Szólások, közmondások การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Kolozsvári bíró ismétlés
Kolozsvári bíró ismétlés คำไขว้
โดย
párbeszéd
párbeszéd คำที่ขาดหายไป
โดย
Egri csillagok - A rab oroszlán 1.
Egri csillagok - A rab oroszlán 1. ตีตัวตุ่น
โดย
Keresd meg a képen a felsorolt dolgokat! Kösd össze őket!
Keresd meg a képen a felsorolt dolgokat! Kösd össze őket! แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
zs-s-z-differenciálása
zs-s-z-differenciálása การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Mondat - kép egyeztetés (Meixner vödrös 72.)
Mondat - kép egyeztetés (Meixner vödrös 72.) จับคู่
โดย
Toldi Hetedik ének, Mit jelent?
Toldi Hetedik ének, Mit jelent? จับคู่
โดย
A mesék birodalma
A mesék birodalma การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Sz gyakorlása
Sz gyakorlása ล้อสุ่ม
โดย