สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Ja on ona

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'ja on ona'

Prepositions : IN ON AT
Prepositions : IN ON AT ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
In On At
In On At เกมตอบคำถาม
โดย
In On Under
In On Under ตีตัวตุ่น
โดย
in, on, at
in, on, at ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
In, On, Under
In, On, Under แบบทดสอบ
โดย
on the farm
on the farm หาคู่
โดย
On the menu
On the menu เกมตอบคำถาม
โดย
Life on the ice
Life on the ice จับคู่
โดย
On se présente 2
On se présente 2 ล้อสุ่ม
โดย
Prepositions of time "ON"
Prepositions of time "ON" ตีตัวตุ่น
โดย
Life on the ice2
Life on the ice2 หาคู่
โดย
On se présente!
On se présente! ล้อสุ่ม
โดย
Weed on sale
Weed on sale ล้อสุ่ม
โดย
MELAYU ON TOUR
MELAYU ON TOUR คำสลับอักษร
โดย
Animals on the Farm
Animals on the Farm ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Animals on the farm
Animals on the farm แบบทดสอบภาพ
โดย
wisan on.12
wisan on.12 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Things on a Honda
Things on a Honda แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
FUTURE TENSES review B1
FUTURE TENSES review B1 เกมตอบคำถาม
โดย
Visits of games on roblox.
Visits of games on roblox. คำไขว้
โดย
Vocabulary unit 1 On Camera
Vocabulary unit 1 On Camera คำไขว้
โดย
Leaving on a Jet Plane
Leaving on a Jet Plane คำที่ขาดหายไป
โดย
Describing Movies - Focus on Meaning.
Describing Movies - Focus on Meaning. เครื่องบิน
โดย
Family Members
Family Members แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Modals
Modals แบบทดสอบ
(to) - infinitive/- ing form
(to) - infinitive/- ing form คำที่ขาดหายไป
Prepositions : IN ON AT (Teacher Miw)
Prepositions : IN ON AT (Teacher Miw) แบบทดสอบ
โดย
PREPOSITIONS IN - ON - AT
PREPOSITIONS IN - ON - AT แบบทดสอบ
โดย
Time prepositions (at, on, in, during, for)
Time prepositions (at, on, in, during, for) ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Past Tenses and past perfect on holiday
Past Tenses and past perfect on holiday แบบทดสอบ
โดย
Eng​ A​ Day​ on​ the​ farm-Reorder
Eng​ A​ Day​ on​ the​ farm-Reorder จัดอันดับ
โดย
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Copy of EF Pre-Intermediate (at/in/on)
Copy of EF Pre-Intermediate (at/in/on) ตีตัวตุ่น
โดย
People I Love
People I Love แบบทดสอบ
โดย
RightOn 1 - Unit 3 - revision  - task 2
RightOn 1 - Unit 3 - revision - task 2 แบบทดสอบ
โดย
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5 คำที่ขาดหายไป
โดย
Question words -Upitne riječi
Question words -Upitne riječi จับคู่
โดย
What did you and your friends do on your holiday?
What did you and your friends do on your holiday? แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
IN, ON, UNDER
IN, ON, UNDER แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
I~I``Click on Flag In "LGBTQ+"``I~I
I~I``Click on Flag In "LGBTQ+"``I~I ตีตัวตุ่น
โดย
Copy of prepositions of time - IN, ON, AT สฟต สออ
Copy of prepositions of time - IN, ON, AT สฟต สออ คำที่ขาดหายไป
โดย
prepositions of time - IN, ON, AT
prepositions of time - IN, ON, AT คำที่ขาดหายไป
โดย
Narrative Tenses. Story
Narrative Tenses. Story เปิดกล่อง
โดย
Nationalities
Nationalities แบบทดสอบ
โดย
M.1 Unit 8 On the menu#3 by Aj.Tar
M.1 Unit 8 On the menu#3 by Aj.Tar จัดประเภท
โดย
พิกัด Coordinate Graphing on All 4 Quadrants  by Miss DK
พิกัด Coordinate Graphing on All 4 Quadrants by Miss DK แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Shine On! 1 - unit 1 - in/ on
Shine On! 1 - unit 1 - in/ on แบบทดสอบ
โดย
Ja i moja zdalna szkoła.
Ja i moja zdalna szkoła. เปิดกล่อง
โดย
Shine On! 1 - Unit 4 - Sandcastles
Shine On! 1 - Unit 4 - Sandcastles แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
In/At/On
In/At/On การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
ON /  IN  /  UNDER
ON / IN / UNDER แบบทดสอบ
โดย
in, on,  under
in, on, under เปิดกล่อง
โดย
JA i KLASA
JA i KLASA ล้อสุ่ม
โดย
phone call phrases
phone call phrases คำสลับอักษร
โดย
Shine On 1, unit 1, at school
Shine On 1, unit 1, at school จับคู่
โดย
Shine On! 1 - Unit 3 - Toys 2 quiz
Shine On! 1 - Unit 3 - Toys 2 quiz แบบทดสอบ
โดย
British homes - vocabulary exercise
British homes - vocabulary exercise จับคู่
โดย