สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Klasa 6 potop

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'klasa 6 potop'

PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT แบบทดสอบ
โดย
Brainy 6 unit 6
Brainy 6 unit 6 เกมตอบคำถาม
โดย
TO BE - PAST SIMPLE
TO BE - PAST SIMPLE แบบทดสอบ
โดย
Brainy 6 unit 7 irregular verbs PART 2
Brainy 6 unit 7 irregular verbs PART 2 หาคู่
โดย
was, were
was, were จับคู่
โดย
 Present Perfect  with SINCE/ FOR
Present Perfect with SINCE/ FOR การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
past continuous-questions
past continuous-questions จับคู่
โดย
Present Perfect - EVER / NEVER
Present Perfect - EVER / NEVER เกมตอบคำถาม
โดย
Ukształtowanie Europy klasa 6
Ukształtowanie Europy klasa 6 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Brainy 6 Unit 7
Brainy 6 Unit 7 จับคู่
โดย
Prace w ogrodzie. Zaznacz prawidłowy obrazek
Prace w ogrodzie. Zaznacz prawidłowy obrazek หาคู่
โดย
Brainy 6 unit 5 MEALS and TASTE
Brainy 6 unit 5 MEALS and TASTE จับคู่
โดย
Brainy 6 unit 6 lesson 6
Brainy 6 unit 6 lesson 6 จับคู่
โดย
past continuous tense
past continuous tense ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
FUTURE SIMPLE 01
FUTURE SIMPLE 01 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
PAST CONTINUOUS SENTENCES
PAST CONTINUOUS SENTENCES ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Brainy 6 unit 6 - injuries
Brainy 6 unit 6 - injuries คำสลับอักษร
โดย
JE 6 Unit 4 (luki)
JE 6 Unit 4 (luki) คำที่ขาดหายไป
โดย
Przymiotniki
Przymiotniki หาคู่
โดย
a/an
a/an แบบทดสอบ
โดย
JE 6 - Unit 3 Apologising
JE 6 - Unit 3 Apologising แบบทดสอบ
โดย
JE 6 Unit 1- 4 (powtórzenie)
JE 6 Unit 1- 4 (powtórzenie) จัดประเภท
โดย
JE 6 u 2b przysłówki adverbs
JE 6 u 2b przysłówki adverbs จับคู่
โดย
JE 6 u 2 irregular verbs
JE 6 u 2 irregular verbs จับคู่
โดย
JE 6 Unit 3 (object pronouns - sentence translation)
JE 6 Unit 3 (object pronouns - sentence translation) เปิดกล่อง
โดย
JE 6 Unit 5 p. 66 (luki, po przeczytaniu tekstu)
JE 6 Unit 5 p. 66 (luki, po przeczytaniu tekstu) คำที่ขาดหายไป
โดย
Past Continuous
Past Continuous แบบทดสอบภาพ
โดย
czasowniki nieregularne część 1
czasowniki nieregularne część 1 จับคู่
โดย
Brainy 6 Unit 5 Food
Brainy 6 Unit 5 Food การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
COMPUTER EQUIPMENT & USING COMPUTERS
COMPUTER EQUIPMENT & USING COMPUTERS เกมตอบคำถาม
โดย
 Some - Any - A/An (Countables/Uncountables)
Some - Any - A/An (Countables/Uncountables) แบบทดสอบ
โดย
EC A2 UNIT 6 - Cooking nouns
EC A2 UNIT 6 - Cooking nouns จับคู่
โดย
IRREGULAR VERBS
IRREGULAR VERBS คำสลับอักษร
โดย
Past Simple/Past Continuous
Past Simple/Past Continuous แบบทดสอบ
โดย
Video Games - questions
Video Games - questions ล้อสุ่ม
โดย
Brainy 5, unit 6, shops
Brainy 5, unit 6, shops จับคู่
โดย
Numbers 1-12
Numbers 1-12 แบบทดสอบ
โดย
was / were ;there was/there were
was / were ;there was/there were ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
4-6 Verbs 1
4-6 Verbs 1 จับคู่
โดย
Junior Explorer 6 U7a Everyday gadgets
Junior Explorer 6 U7a Everyday gadgets จับคู่
โดย
Brainy 6 Unit 5 Food
Brainy 6 Unit 5 Food จริงหรือเท็จ
โดย
SPACE and SCIENCE FICTION
SPACE and SCIENCE FICTION แบบทดสอบ
โดย
SPEAKING - Present Perfect EVER and NEVER
SPEAKING - Present Perfect EVER and NEVER ล้อสุ่ม
โดย
Present Perfect Past Simple - kluczyki
Present Perfect Past Simple - kluczyki การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
SPEAKING - Present Perfect
SPEAKING - Present Perfect ล้อสุ่ม
โดย
PAST SIMPLE vs PRESENT PERFECT
PAST SIMPLE vs PRESENT PERFECT แบบทดสอบ
โดย
Present Perfect - porządkowanie
Present Perfect - porządkowanie ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
ECA A2 UNIT 6 COOKING NOUNS
ECA A2 UNIT 6 COOKING NOUNS ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
irregular verbs steps plus 3
irregular verbs steps plus 3 เปิดกล่อง
โดย
Brainy 6 unit 4 as...as
Brainy 6 unit 4 as...as ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
EC A2 Unit 4 Vocabulary 1
EC A2 Unit 4 Vocabulary 1 จับคู่
โดย
Past Simple sentences
Past Simple sentences คำที่ขาดหายไป
โดย
Will for decisions
Will for decisions แบบทดสอบ
โดย
Brainy 6 unit 6
Brainy 6 unit 6 จับคู่
โดย
Europa-wody oblewające
Europa-wody oblewające แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
object pronouns
object pronouns คู่ที่ตรงกัน
โดย
[POTĘGI] Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. #1
[POTĘGI] Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. #1 จัดอันดับ
โดย
6 klasa
6 klasa คำไขว้
โดย
EC A2 Unit 4 Vocabulary definitions
EC A2 Unit 4 Vocabulary definitions แบบทดสอบ
โดย
have to /has to
have to /has to แบบทดสอบ
โดย