สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Ks4 ccea

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

5937 ผลลัพธ์สำหรับ 'ks4 ccea'

Edexce GCSE chapter 3-1
Edexce GCSE chapter 3-1 จับคู่
โดย
FEELINGS
FEELINGS แบบทดสอบ
โดย
form wheel of questions
form wheel of questions ล้อสุ่ม
โดย
 Weather
Weather คำสลับอักษร
โดย
Themen - Deutsch GCSE
Themen - Deutsch GCSE ล้อสุ่ม
โดย
el la los las ropa
el la los las ropa แบบทดสอบ
โดย
Prepositions of movement
Prepositions of movement แบบทดสอบ
โดย
Nervous system word match
Nervous system word match จับคู่
โดย
Reglements Francais
Reglements Francais จัดประเภท
โดย
TRIA PA PE PI PO PU
TRIA PA PE PI PO PU ตีตัวตุ่น
โดย
First 20 Elements of the Periodic Table
First 20 Elements of the Periodic Table หาคู่
โดย
Periodic table RCX
Periodic table RCX แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Les loisirs
Les loisirs ล้อสุ่ม
โดย
Sports
Sports ตีตัวตุ่น
โดย
Language and Strucutre features match up
Language and Strucutre features match up จับคู่
โดย
TYPES OF TOURISM
TYPES OF TOURISM ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
addiction word wall
addiction word wall จับคู่
โดย
Vertebrate or invertebrate
Vertebrate or invertebrate การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Adjectifs- Personalité
Adjectifs- Personalité จัดประเภท
โดย
Foods Around The World Country Picker!
Foods Around The World Country Picker! ล้อสุ่ม
Persuasive Writing
Persuasive Writing แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
The Country Quiz!
The Country Quiz! เกมตอบคำถาม
โดย
Fractions vocabulary match-up
Fractions vocabulary match-up จับคู่
โดย
Description Physique
Description Physique คำที่ขาดหายไป
โดย
Employability skills - matching pairs
Employability skills - matching pairs คู่ที่ตรงกัน
โดย
Skeleton & bones
Skeleton & bones แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
food sources
food sources การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Vacances de Béatrice
Vacances de Béatrice คำที่ขาดหายไป
โดย
Literary Devices
Literary Devices หาคู่
โดย
Magasins en ville
Magasins en ville ค้นหาคำ
โดย
Photosynthesis label the diagam
Photosynthesis label the diagam แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Copy of FRENCH GCSE Flip tiles Connectives  and time phrases
Copy of FRENCH GCSE Flip tiles Connectives and time phrases พลิกไทล์
โดย
adverbs-collocations-01
adverbs-collocations-01 จับคู่
โดย
Les Métiers
Les Métiers แบบทดสอบ
โดย
angles in parallel lines
angles in parallel lines แบบทดสอบ
Hardware
Hardware แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Transverse waves
Transverse waves แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Copy of Charlie & the Chocolate Factory - characters
Copy of Charlie & the Chocolate Factory - characters แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Healthy lifestyle - en bonne forme
Healthy lifestyle - en bonne forme จับคู่
โดย
etre past participles
etre past participles จับคู่
โดย
Which tense is it?
Which tense is it? แบบทดสอบ
โดย
Parts of a plant cell
Parts of a plant cell แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Atomic structure quiz
Atomic structure quiz แบบทดสอบ
โดย
Language Techniques and definition
Language Techniques and definition จับคู่
โดย
Key Verbs GCSE Spanish
Key Verbs GCSE Spanish จับคู่
โดย
Mitosis
Mitosis จับคู่
โดย
Farm to Fork Quiz
Farm to Fork Quiz แบบทดสอบ
โดย
French perfect tense
French perfect tense จับคู่
โดย
Missing Angles
Missing Angles พลิกไทล์
โดย
Food sources
Food sources การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
 Double circulatory system to label
Double circulatory system to label แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
The Colour Wheel - Primary, Secondary and Tertiary
The Colour Wheel - Primary, Secondary and Tertiary แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Food Poisoning
Food Poisoning แบบทดสอบ
โดย
heart diagram (using Labelled diagram)
heart diagram (using Labelled diagram) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Algebra equations one step foundation
Algebra equations one step foundation จับคู่
โดย ไม่ระบุชื่อ
Plant and Animal Cell GCSE Recap
Plant and Animal Cell GCSE Recap แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Modal verbs
Modal verbs แบบทดสอบ
โดย
Romeo and Juliet Match- Up
Romeo and Juliet Match- Up จับคู่
โดย
Computing (ICT) terminology
Computing (ICT) terminology จับคู่
โดย ไม่ระบุชื่อ
Christmas Quiz
Christmas Quiz แบบทดสอบ
โดย