สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Lativo abbinamenti

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'lativo abbinamenti'

COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI จับคู่
โดย
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate จับคู่
โดย
Gara di velocità sui MESI
Gara di velocità sui MESI จับคู่
โดย
Metti in ordine i mesi dell'anno
Metti in ordine i mesi dell'anno จับคู่
โดย
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi จับคู่
โดย
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE จับคู่
โดย
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika จับคู่
โดย
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 จับคู่
โดย
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane จับคู่
โดย
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole จับคู่
โดย
Modi di dire
Modi di dire จับคู่
โดย
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE จับคู่
โดย
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno จับคู่
โดย
What time is it?
What time is it? จับคู่
โดย
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali จับคู่
โดย
Numeri in inglese
Numeri in inglese จับคู่
โดย
Decine e unità
Decine e unità จับคู่
โดย
Abbinamenti
Abbinamenti คู่ที่ตรงกัน
โดย
Days of the week
Days of the week จับคู่
โดย
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE จับคู่
โดย
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA จับคู่
โดย
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! จับคู่
โดย
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI จับคู่
โดย
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti จับคู่
โดย
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 จับคู่
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE จับคู่
โดย
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville จับคู่
โดย
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS จับคู่
โดย
I mestieri
I mestieri จับคู่
โดย
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS จับคู่
โดย
What time is it?
What time is it? จับคู่
โดย
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 จับคู่
โดย
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno จับคู่
โดย
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato จับคู่
โดย
What time is it?
What time is it? จับคู่
โดย
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO จับคู่
โดย
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO จับคู่
โดย
I vestiti
I vestiti จับคู่
โดย
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE จับคู่
โดย
What`s the date today?
What`s the date today? จับคู่
โดย
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 จับคู่
โดย
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi จับคู่
โดย
Les nombres
Les nombres จับคู่
โดย
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte จับคู่
โดย
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 จับคู่
โดย
school
school จับคู่
โดย
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 จับคู่
โดย
VERBO POTERE
VERBO POTERE จับคู่
โดย
Conta i fiori
Conta i fiori จับคู่
โดย
verbo avere
verbo avere จับคู่
โดย
Addizioni
Addizioni จับคู่
โดย
Wie spät ist es?
Wie spät ist es? จับคู่
โดย
Colori italiano- inglese
Colori italiano- inglese จับคู่
โดย
LETTURA DI FRASI
LETTURA DI FRASI จับคู่
โดย
Scopri il numero giusto
Scopri il numero giusto จับคู่
โดย
INGLESE: daily routine
INGLESE: daily routine จับคู่
โดย
I GIORNI DELLA SETTIMANA
I GIORNI DELLA SETTIMANA จับคู่
โดย
DAILY ROUTINE
DAILY ROUTINE จับคู่
โดย
numeri da 1 a 10
numeri da 1 a 10 จับคู่
โดย