สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Long i oxford phonics

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'long i oxford phonics'

Oxford Phonics Letter Dd
Oxford Phonics Letter Dd จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Aa
Oxford Phonics Letter Aa จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Cc
Oxford Phonics Letter Cc จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Bb
Oxford Phonics Letter Bb จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Rr
Oxford Phonics Letter Rr จับคู่
โดย
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Oxford Phonics Letter Oo
Oxford Phonics Letter Oo จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Uu
Oxford Phonics Letter Uu จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Ff
Oxford Phonics Letter Ff จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Jj
Oxford Phonics Letter Jj จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Kk
Oxford Phonics Letter Kk จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Yy
Oxford Phonics Letter Yy จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Gg
Oxford Phonics Letter Gg จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Ii
Oxford Phonics Letter Ii จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Qq
Oxford Phonics Letter Qq จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Ee
Oxford Phonics Letter Ee จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Hh
Oxford Phonics Letter Hh จับคู่
โดย
Oxford Phonics World I
Oxford Phonics World I จับคู่
โดย
Oxford Phonics World I
Oxford Phonics World I เครื่องบิน
โดย
Oxford Phonics Letter Nn
Oxford Phonics Letter Nn จับคู่
โดย
Oxford alphabet A-L
Oxford alphabet A-L หาคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Zz
Oxford Phonics Letter Zz จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Ww
Oxford Phonics Letter Ww จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Xx
Oxford Phonics Letter Xx จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Tt
Oxford Phonics Letter Tt จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Ss
Oxford Phonics Letter Ss จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Mm
Oxford Phonics Letter Mm จับคู่
โดย
Oxford Phonics Letter Pp
Oxford Phonics Letter Pp จับคู่
โดย
i_e long vowel phonics P.3
i_e long vowel phonics P.3 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Oxford Phonics Letter Vv
Oxford Phonics Letter Vv จับคู่
โดย
Long I sound
Long I sound การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D แบบทดสอบภาพ
โดย
Copy of Phonics Long A and E Level 6
Copy of Phonics Long A and E Level 6 คู่ที่ตรงกัน
โดย
Copy of Phonics Long A and E Level 6
Copy of Phonics Long A and E Level 6 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
suffix 'ed' 'ly'
suffix 'ed' 'ly' ตีตัวตุ่น
โดย
Long and Short vowel sound /i/
Long and Short vowel sound /i/ การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Suffix 'er' and 'or' wordsearch
Suffix 'er' and 'or' wordsearch ค้นหาคำ
โดย
See and Say this long i word
See and Say this long i word ล้อสุ่ม
โดย
u_e
u_e คู่ที่ตรงกัน
โดย
y says long i
y says long i ล้อสุ่ม
โดย
long /i/ missing word sentences
long /i/ missing word sentences คำที่ขาดหายไป
โดย
Phonics
Phonics ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Phonics
Phonics ล้อสุ่ม
โดย
Phonics
Phonics เกมตอบคำถาม
โดย
Phonics
Phonics การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Oxford phonics 1 ABC
Oxford phonics 1 ABC ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Oxford Phonics 1
Oxford Phonics 1 ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Oxford Phonics World 2 A E I
Oxford Phonics World 2 A E I ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Oxford Phonics 2
Oxford Phonics 2 จับคู่
โดย
Oxford Phonics Z and other letters
Oxford Phonics Z and other letters จับคู่
โดย
Oxford phonics world 1
Oxford phonics world 1 แบบทดสอบ
โดย
Oxford Phonics 2 words
Oxford Phonics 2 words แบบทดสอบ
โดย
Long I [i_e/igh/ie/y] Vowel Sounds
Long I [i_e/igh/ie/y] Vowel Sounds การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Oxford Phonics World I
Oxford Phonics World I จับคู่
โดย
Oxford Phonics World 1 А
Oxford Phonics World 1 А จับคู่
โดย
Oxford Phonics World 2 o
Oxford Phonics World 2 o จับคู่
โดย
Reading OPW1
Reading OPW1 จับคู่
โดย