สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Matek 118

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'matek 118'

118 ปอ (จับคู่)
118 ปอ (จับคู่) จับคู่
โดย
Page 118
Page 118 แบบทดสอบ
โดย
118 ปอ (ตีตุ่น)
118 ปอ (ตีตุ่น) ตีตัวตุ่น
โดย
118 PO(ตอบให้ถูก)
118 PO(ตอบให้ถูก) เกมตอบคำถาม
โดย
118 PO(สลับคำ)
118 PO(สลับคำ) คำสลับอักษร
โดย
matek
matek จับคู่
โดย
Matek 1 osztály páros,páratlan
Matek 1 osztály páros,páratlan ตีตัวตุ่น
โดย
20-as számkör igaz-hamis
20-as számkör igaz-hamis จริงหรือเท็จ
โดย
3-as szorzótábla
3-as szorzótábla ล้อสุ่ม
โดย
Matek tréning 3.o.
Matek tréning 3.o. แบบทดสอบ
โดย
TANAK Matematika 6-os szorzó
TANAK Matematika 6-os szorzó หาคู่
โดย
matek, óra gyakorlat
matek, óra gyakorlat ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
Matek 2
Matek 2 ตีตัวตุ่น
โดย
Matek- Párosítás
Matek- Párosítás หาคู่
โดย
Matek - szorzótáblák
Matek - szorzótáblák หาคู่
โดย
3-as szorzótábla
3-as szorzótábla ตีตัวตุ่น
โดย
Törtek-változat
Törtek-változat แบบทดสอบ
โดย
Kerek tízesekkel !
Kerek tízesekkel ! ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Számegyenes 10000-ig
Számegyenes 10000-ig แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Számolj! Kivonás 5-ig.
Számolj! Kivonás 5-ig. หาคู่
โดย
Műveletek 0-tól 12-ig
Műveletek 0-tól 12-ig ล้อสุ่ม
โดย
Bontás 5-ös számkör
Bontás 5-ös számkör แบบทดสอบ
โดย
Óra, perc, másodperc
Óra, perc, másodperc แบบทดสอบ
โดย
Egyperces másképpen!
Egyperces másképpen! แบบทดสอบ
โดย
Számolj!
Számolj! แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Számok bontása 3.osztály
Számok bontása 3.osztály จับคู่
โดย
Számolj! 2-es szorzó
Számolj! 2-es szorzó ตีตัวตุ่น
โดย
Szorzás értelmezése
Szorzás értelmezése จับคู่
โดย
Számegyenes1.
Számegyenes1. แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Szorzás
Szorzás ล้อสุ่ม
โดย
Törtek- Melyik ábra helyes? MNÁMK
Törtek- Melyik ábra helyes? MNÁMK แบบทดสอบ
โดย
Matematika összeadás,kivonás fejben 3.osztály
Matematika összeadás,kivonás fejben 3.osztály หาคู่
โดย
Le ne maradj  a  vonatról!
Le ne maradj a vonatról! ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
20-as számkör igaz-hamis
20-as számkör igaz-hamis จริงหรือเท็จ
โดย
Műveleti sorrend
Műveleti sorrend จับคู่
โดย
Törtek
Törtek จับคู่
โดย
Bontás 5-ös számkör
Bontás 5-ös számkör การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
4-es szorzó
4-es szorzó หาคู่
โดย
Számolj! 5-ös szorzó
Számolj! 5-ös szorzó ตีตัวตุ่น
โดย
Tízesátlépés 20-as számkörben
Tízesátlépés 20-as számkörben ล้อสุ่ม
โดย
Nyitott mondatok 15-ig
Nyitott mondatok 15-ig จับคู่
โดย
20-as számkör, összeadás tízesátlépéssel
20-as számkör, összeadás tízesátlépéssel หาคู่
โดย
Negatív számok
Negatív számok หาคู่
โดย
 4-es bennfoglaló
4-es bennfoglaló หาคู่
โดย
9-es szorzótábla
9-es szorzótábla คู่ที่ตรงกัน
โดย
Ügyesen  számolj!
Ügyesen számolj! หาคู่
โดย
Számszomszédok_3jegyű
Számszomszédok_3jegyű จับคู่
โดย
Szomszédoljunk!
Szomszédoljunk! จับคู่
โดย
Fejszámolás
Fejszámolás ล้อสุ่ม
โดย
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4, /5)
Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4, /5) จับคู่
โดย
Számolj!
Számolj! หาคู่
โดย
Melyik jel illik a körbe? Melyik a több, kevesebb,egyenlő?
Melyik jel illik a körbe? Melyik a több, kevesebb,egyenlő? แบบทดสอบ
โดย
Hány óra van?
Hány óra van? จับคู่
โดย
Kerekítés
Kerekítés การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย