สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Present simple affirmative and negative

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'present simple affirmative and negative'

Present Simple Affirmative and Negative
Present Simple Affirmative and Negative แบบทดสอบ
โดย
Present Simple - Affirmative and Negative - Examples
Present Simple - Affirmative and Negative - Examples แบบทดสอบ
โดย
Present Simple Affirmative and Negative
Present Simple Affirmative and Negative แบบทดสอบ
โดย
 Present Simple (affirmative & negative)
Present Simple (affirmative & negative) แบบทดสอบ
โดย
Yesterday
Yesterday แบบทดสอบ
โดย
Present simple and Present continuous
Present simple and Present continuous จริงหรือเท็จ
โดย
Past Simple affirmative, negative and interrogative.
Past Simple affirmative, negative and interrogative. แบบทดสอบ
โดย
Spotlight 3. Present Simple (Negative sentences)
Spotlight 3. Present Simple (Negative sentences) แบบทดสอบ
โดย
Copy of Present Perfect and Past Simple
Copy of Present Perfect and Past Simple จริงหรือเท็จ
โดย
past simple tense and present perfect ทดสอบ
past simple tense and present perfect ทดสอบ การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Simple Present- Affirmative
Simple Present- Affirmative แบบทดสอบ
โดย
Daily Routine
Daily Routine ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Past Simple Affirmative, negative and interrogative.
Past Simple Affirmative, negative and interrogative. แบบทดสอบ
โดย
Simple present -affirmative, negative (4. razred)
Simple present -affirmative, negative (4. razred) ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
present simple
present simple การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
time expressions: Present continuous vs simple
time expressions: Present continuous vs simple ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Active or Passive - Present Simple i Past Simple
Active or Passive - Present Simple i Past Simple แบบทดสอบ
โดย
Present Simple beginners
Present Simple beginners จริงหรือเท็จ
โดย
Present Simple affirmative
Present Simple affirmative แบบทดสอบ
โดย
Present Simple affirmative +
Present Simple affirmative + แบบทดสอบ
โดย
 Simple present SECONDARY
Simple present SECONDARY ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous, Perfect)
Present Tenses - revision (Pres. Simple, Continuous, Perfect) ล้อสุ่ม
โดย
Put the sentences and questions in order
Put the sentences and questions in order ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Jokes
Jokes คำที่ขาดหายไป
โดย
Flyers - Present Simple / Present Continuous
Flyers - Present Simple / Present Continuous ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Present simple
Present simple เกมตอบคำถาม
โดย
Present simple
Present simple คำที่ขาดหายไป
โดย
Present Simple (+/-/?) 2nd grade
Present Simple (+/-/?) 2nd grade แบบทดสอบ
โดย
Translate to English
Translate to English ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Present Simple (+/-/?)
Present Simple (+/-/?) ล้อสุ่ม
โดย
Present Simple (+/-/?) for kids
Present Simple (+/-/?) for kids เปิดกล่อง
โดย
Present Simple
Present Simple ล้อสุ่ม
โดย
Present Simple he she it +s ending
Present Simple he she it +s ending แบบทดสอบ
โดย
WH Questions in the Present Simple
WH Questions in the Present Simple ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
 Simple Present Tense
Simple Present Tense แบบทดสอบ
โดย
Present Simple Quiz
Present Simple Quiz แบบทดสอบ
Present Simple Negative
Present Simple Negative แบบทดสอบ
โดย
Present simple positive/negative
Present simple positive/negative ล้อสุ่ม
โดย
Present Simple - określenia czasu TEST
Present Simple - określenia czasu TEST แบบทดสอบ
Present Simple - Questions
Present Simple - Questions แบบทดสอบ
โดย
Sports (Affirmative and negative)
Sports (Affirmative and negative) การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Present Simple: he she it +s ending, don't/doesn't
Present Simple: he she it +s ending, don't/doesn't แบบทดสอบ
โดย
 make a sentence
make a sentence ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Present Simple - określenia czasu ANG-POL
Present Simple - określenia czasu ANG-POL หาคู่
Present Continuous/Present Simple for kids
Present Continuous/Present Simple for kids การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Giving Positive and Negative Instructions
Giving Positive and Negative Instructions เกมตอบคำถาม
โดย
make the sentence present simple vs continuous
make the sentence present simple vs continuous ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Present Simple Tense
Present Simple Tense เกมตอบคำถาม
โดย
simple present negative
simple present negative เกมตอบคำถาม
โดย
Present Simple Passive
Present Simple Passive เกมตอบคำถาม
โดย
Present Simple - choose the correct answer
Present Simple - choose the correct answer แบบทดสอบ
โดย
Present Perfect and Past Simple
Present Perfect and Past Simple การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
PAST, PRESENT OR CONTINUOUS? (A1)
PAST, PRESENT OR CONTINUOUS? (A1) คำที่ขาดหายไป
โดย
F&F 2 Unit 9 Story
F&F 2 Unit 9 Story แบบทดสอบ
โดย
Simple Present Tense---
Simple Present Tense--- แบบทดสอบ
โดย