สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Priroda i društvo 1 razred zajedniva o proljeću

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'priroda i društvo 1 razred zajedniva o proljeću'

Živa i neživa priroda
Živa i neživa priroda จริงหรือเท็จ
โดย
Priroda 1.razred
Priroda 1.razred เกมตอบคำถาม
โดย
Biljke i životinje u proljeće (1.r)
Biljke i životinje u proljeće (1.r) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE แบบทดสอบ
โดย
Dijelovi tijela 1. razred
Dijelovi tijela 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Godišnja doba
Godišnja doba จัดประเภท
โดย
Snalazimo se u vremenu
Snalazimo se u vremenu แบบทดสอบ
โดย
Dijelovi tijela
Dijelovi tijela แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
1. razred - Dom - memory
1. razred - Dom - memory คู่ที่ตรงกัน
โดย
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Zaštita okoliša 1.razred
Zaštita okoliša 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Zelena biljka
Zelena biljka แบบทดสอบ
โดย
Rodoslovno stablo
Rodoslovno stablo แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Čistoća i zdravlje
Čistoća i zdravlje แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.)
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Ljudi i proljeće ( 1 r.)
Ljudi i proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
PID - Sat/ura, mjesec i godina - Bojan Iličić
PID - Sat/ura, mjesec i godina - Bojan Iličić แบบทดสอบ
โดย
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r)
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r) แบบทดสอบ
โดย
Vrijeme u proljeće ( 1 r.)
Vrijeme u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Gospodarstvo zavičaja  (3.r)
Gospodarstvo zavičaja (3.r) คำที่ขาดหายไป
Ura ili sat
Ura ili sat จับคู่
ČLANOVI OBITELJI
ČLANOVI OBITELJI แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Primorski kraj RH
Primorski kraj RH แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
 Naše mjesto ( 1 r.)
Naše mjesto ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
zrak
zrak จับคู่
โดย
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.)
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
PID - Dijete, dijelovi tijela - Bojan Iličić
PID - Dijete, dijelovi tijela - Bojan Iličić แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
SUSTAV ORGANA
SUSTAV ORGANA จับคู่
โดย
Sustav organa za kretanje
Sustav organa za kretanje แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Tjedan - 1
Tjedan - 1 ล้อสุ่ม
โดย
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred ล้อสุ่ม
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แบบทดสอบ
โดย
Dom i prostorije u domu
Dom i prostorije u domu แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje
Biljke i životinje การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Zdravlje
Zdravlje แบบทดสอบ
โดย
PROMET 1. raz  / Koren D.
PROMET 1. raz / Koren D. ล้อสุ่ม
โดย
Osobna čistoća
Osobna čistoća แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
DANI U TJEDNU
DANI U TJEDNU แบบทดสอบ
ODVOJI PO BOJI
ODVOJI PO BOJI การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Promet; 1 razred
Promet; 1 razred คำไขว้
โดย
Proljetnice
Proljetnice คู่ที่ตรงกัน
โดย
VOĆE, POVRĆE, PLODOVI
VOĆE, POVRĆE, PLODOVI เปิดกล่อง
โดย
ŠTO RADIMO TIJEKOM DANA
ŠTO RADIMO TIJEKOM DANA จับคู่
โดย
Biljke i životinje - travnjak, šuma, more
Biljke i životinje - travnjak, šuma, more แบบทดสอบ
โดย
ZIMA - DOPUNI REČENICE!
ZIMA - DOPUNI REČENICE! คำที่ขาดหายไป
โดย
Zdravlje
Zdravlje เพชฌฆาต
โดย
ZIMA - ponavljanje
ZIMA - ponavljanje แบบทดสอบ
โดย
PROLJEĆE - 1. RAZRED
PROLJEĆE - 1. RAZRED การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
 Jesen kviz
Jesen kviz แบบทดสอบ
โดย
 PONAŠANJE U PROMETU
PONAŠANJE U PROMETU แบบทดสอบ
โดย
 Proljeće - VIP ( 1 r.)
Proljeće - VIP ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Memory - proljeće
Memory - proljeće หาคู่
โดย
 PROMET
PROMET จับคู่
โดย
Prehrana i zdravlje ( 2. r )
Prehrana i zdravlje ( 2. r ) แบบทดสอบ
Proljeće
Proljeće แบบทดสอบ
โดย
Jučer, danas, sutra
Jučer, danas, sutra แบบทดสอบ
โดย
Čuvam okoliš
Čuvam okoliš การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Snalaženje u vremenu
Snalaženje u vremenu แบบทดสอบ
โดย
LJETO
LJETO จับคู่
โดย