สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Spotlight 10 1a

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'spotlight 10 1a'

Harry Potter and Reported Speech
Harry Potter and Reported Speech แบบทดสอบ
โดย
tell, say
tell, say การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Present Perfect & Present Perfect Continuous
Present Perfect & Present Perfect Continuous แบบทดสอบ
โดย
Present Simple or Present Continuous #5
Present Simple or Present Continuous #5 แบบทดสอบ
โดย
Word formation Spotlight 10 - Unit 1C
Word formation Spotlight 10 - Unit 1C จับคู่
โดย
จงจับคู่สายเดินเกมใน RoV
จงจับคู่สายเดินเกมใน RoV คู่ที่ตรงกัน
โดย
Ranhunder Spin
Ranhunder Spin ล้อสุ่ม
โดย
Defining or Non-defining relative clauses (commas are written)
Defining or Non-defining relative clauses (commas are written) แบบทดสอบ
โดย
Task № 2 ( ЕГЭ) - 1
Task № 2 ( ЕГЭ) - 1 ล้อสุ่ม
โดย
Spotlight 7 1A
Spotlight 7 1A การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Spotlight 7 1A
Spotlight 7 1A คำที่ขาดหายไป
โดย
Present Perfect or Present Perfect Continuous
Present Perfect or Present Perfect Continuous คำที่ขาดหายไป
โดย
Word formation Spotlight 10
Word formation Spotlight 10 คำที่ขาดหายไป
โดย
Word - building 9
Word - building 9 การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
ธาตุหมู่ 1A
ธาตุหมู่ 1A ตีตัวตุ่น
โดย
Spotlight 7 1A
Spotlight 7 1A จับคู่
โดย
I NUMERI da 1a 10
I NUMERI da 1a 10 แบบทดสอบ
โดย
Spotlight
Spotlight ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Ordenar frases 1A
Ordenar frases 1A ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
10
10 จับคู่
โดย
 Spotlight 5 Unit 1a School subjects
Spotlight 5 Unit 1a School subjects หาคู่
โดย
10
10 ล้อสุ่ม
โดย
วงล้อ สุมผู้โชคดี ป.5
วงล้อ สุมผู้โชคดี ป.5 ล้อสุ่ม
โดย
Spotlight 4 1A What does he look like/ What is he like
Spotlight 4 1A What does he look like/ What is he like แบบทดสอบ
โดย
1A 听听说说
1A 听听说说 ล้อสุ่ม
โดย
Health problems
Health problems จับคู่
โดย
Gerund Infinitive
Gerund Infinitive คำที่ขาดหายไป
โดย
Spotlight 9 Conditionals
Spotlight 9 Conditionals ล้อสุ่ม
โดย
Types of schools
Types of schools หาคู่
โดย
Prepositions of time
Prepositions of time ล้อสุ่ม
โดย
spotlight  7 unit 7b c 68
spotlight 7 unit 7b c 68 จับคู่
โดย
spotlight 10 3a
spotlight 10 3a จับคู่
โดย
Questions Time_YL_3-6
Questions Time_YL_3-6 เปิดกล่อง
โดย
Character qualities
Character qualities ค้นหาคำ
โดย
Warming up
Warming up เพชฌฆาต
โดย
Spotlight Unit 10a Animals and Actions
Spotlight Unit 10a Animals and Actions จับคู่
โดย
Spotlight (6) Unit 7 Irregular verbs
Spotlight (6) Unit 7 Irregular verbs จับคู่
โดย
Present Perfect or Past Simple
Present Perfect or Past Simple คำที่ขาดหายไป
โดย
color
color เพชฌฆาต
โดย
แบบทดสอบบทที่ 4-5 ภาษาพาทีป. 2
แบบทดสอบบทที่ 4-5 ภาษาพาทีป. 2 แบบทดสอบ
โดย
 Irregular verbs
Irregular verbs จับคู่
โดย
Alphabet wheel Spotlight
Alphabet wheel Spotlight ล้อสุ่ม
โดย
Spotlight Unit 10a
Spotlight Unit 10a จับคู่
โดย
Spotlight module 13 Clothes
Spotlight module 13 Clothes จับคู่
โดย
欢乐伙伴1A 第九课
欢乐伙伴1A 第九课 จับคู่
โดย
Copy of Y1-ESCk-1a-L4&5问候
Copy of Y1-ESCk-1a-L4&5问候 จับคู่
โดย
1A第五课 拼音城堡
1A第五课 拼音城堡 จับคู่
โดย
欢乐伙伴1A 第九课
欢乐伙伴1A 第九课 จับคู่
โดย
Spotlight 4 1a
Spotlight 4 1a การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
บวกเลขให้ได้ 10
บวกเลขให้ได้ 10 ตีตัวตุ่น
โดย
Intro9001_8-10
Intro9001_8-10 เกมตอบคำถาม
โดย
ไม่มีชื่อ10
ไม่มีชื่อ10 แบบทดสอบ
โดย
ไม่มีชื่อ10
ไม่มีชื่อ10 หาคู่
โดย
ชั้น10
ชั้น10 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
นับทีละ 10
นับทีละ 10 การไล่ล่าเขาวงกต
โดย