สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Spotlight 4 degree of comperison

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'spotlight 4 degree of comperison'

Superlative degree
Superlative degree ล้อสุ่ม
โดย
Superlative degree
Superlative degree คำที่ขาดหายไป
โดย
Comparative degree
Comparative degree ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Copy of Order of preference Alfabetical
Copy of Order of preference Alfabetical ลำดับของการตั้งค่าที่ต้องการ
โดย
Spotlight 3 have to/don`t have to
Spotlight 3 have to/don`t have to ล้อสุ่ม
โดย
Spotlight 4 1A What does he look like/ What is he like
Spotlight 4 1A What does he look like/ What is he like แบบทดสอบ
โดย
 Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs จับคู่
โดย
Comparative degree of adjectives
Comparative degree of adjectives ตีตัวตุ่น
โดย
put on
put on เปิดกล่อง
โดย
adverbs of degree
adverbs of degree แบบทดสอบ
โดย
er23
er23 ลำดับของการตั้งค่าที่ต้องการ
โดย
Ordena adverbios frecuencia
Ordena adverbios frecuencia ลำดับของการตั้งค่าที่ต้องการ
โดย
Starlight 4. Containers. Shopping for food.
Starlight 4. Containers. Shopping for food. จับคู่
โดย
 Forward 4. Degrees of comparison. Disney.
Forward 4. Degrees of comparison. Disney. แบบทดสอบ
โดย
Spotlight 4 prepositions  2
Spotlight 4 prepositions 2 แบบทดสอบ
โดย
Food containers
Food containers การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Spotlight 4 Unit 3a
Spotlight 4 Unit 3a หาคู่
โดย
Spotlight 4 Unit 2a
Spotlight 4 Unit 2a จับคู่
โดย
Spotlight 4 Unit 8a
Spotlight 4 Unit 8a แบบทดสอบ
โดย
Spotlight 4 Unit 3a Jobs
Spotlight 4 Unit 3a Jobs จับคู่
โดย
some, any, no
some, any, no คำที่ขาดหายไป
โดย
Spotlight 4 Irregular Verbs Match
Spotlight 4 Irregular Verbs Match หาคู่
โดย
Past Simple. Irregular verbs. Spotlight 4, Module 7.
Past Simple. Irregular verbs. Spotlight 4, Module 7. คำที่ขาดหายไป
โดย
Feelings emotions random wheel
Feelings emotions random wheel ล้อสุ่ม
โดย
The comparative degree of adjectives
The comparative degree of adjectives แบบทดสอบ
โดย
Copy of หาชนิดคำให้ถูกต้อง 4/4
Copy of หาชนิดคำให้ถูกต้อง 4/4 การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
Spotlight 4 Module 4
Spotlight 4 Module 4 จับคู่
โดย
Spotlight 4 Module 4 Unit 7b
Spotlight 4 Module 4 Unit 7b แบบทดสอบ
โดย
Упаковки Spotligh 4 Module 3
Упаковки Spotligh 4 Module 3 จับคู่
โดย
phrases Module 4 Sp4 / must / mustn't
phrases Module 4 Sp4 / must / mustn't ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Jobs Go getter 2
Jobs Go getter 2 ล้อสุ่ม
โดย
 Degrees of comparison
Degrees of comparison เกมตอบคำถาม
โดย
Spotlight 4 Module 1 2020
Spotlight 4 Module 1 2020 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Copy of IEP 4 Quiz
Copy of IEP 4 Quiz แบบทดสอบ
โดย
Copy of IEP 4 Quiz
Copy of IEP 4 Quiz แบบทดสอบ
โดย
Copy of 4/3
Copy of 4/3 ล้อสุ่ม
โดย
Copy of 4
Copy of 4 หาคู่
โดย
Copy of 4
Copy of 4 หาคู่
โดย
Copy of ป.4
Copy of ป.4 ล้อสุ่ม
โดย
degree of comparison
degree of comparison ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Question words
Question words แบบทดสอบ
Past Simple Positive and Negative (regular verbs)
Past Simple Positive and Negative (regular verbs) แบบทดสอบ
โดย
Present Simple or Present Continuous #5
Present Simple or Present Continuous #5 แบบทดสอบ
โดย
Spotlight 4 Irregular verbs unit 14 E
Spotlight 4 Irregular verbs unit 14 E จับคู่
โดย
Spotlight 4 Past Simple, short answers
Spotlight 4 Past Simple, short answers จริงหรือเท็จ
โดย
Spotlight 4 Have to
Spotlight 4 Have to แบบทดสอบ
โดย
Spotlight 4 countries
Spotlight 4 countries จับคู่
โดย
you must / you mustn't
you must / you mustn't จัดประเภท
โดย
Spotlight 4 6a
Spotlight 4 6a คำที่ขาดหายไป
โดย
Seasons /Months
Seasons /Months การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
 Spotlight 5 Unit 2b My things
Spotlight 5 Unit 2b My things จับคู่
โดย
Family and Friends 3 Unit 13
Family and Friends 3 Unit 13 หาคู่
โดย
Food Spotlight 3 Module 3
Food Spotlight 3 Module 3 หาคู่
โดย
Past Simple (verb to be)
Past Simple (verb to be) แบบทดสอบ
โดย