สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
PRESENT SIMPLE : ALWAYS , SOMETIMES, USUALLY, NEVER , EVERYDAY, IN THE MORNING/EVENING/AFTERNOON, RARELY, OFTEN, PRESENT CONTINUOUS: TODAY , AT THE MOMENT , NOW, LOOK, RIGHT NOW,

Present Simple and Continuous

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ