สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
What form of art do you like the most?, Do you think music and dancing are forms of art? Explain why (not)., Is graffiti a form of art? Why (not)?, Do you have any artistic talent?, Have you ever been to an art gallery? Where? Describe your experience. , Which theater genre is your favorite? Why?, How often do you go to theater?, Which is your favorite movie? Why?, Who are some famous artists that you have heard of? , How important is art to you? Why?, What is the best book that you have ever read?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ