สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
volatile memory - pamięć ulotna, dynamic memory - pamięć dynamiczna, zostać utracone - vanish, periodycznie odczytywane i zapisywane - periodically re-read and re-written, pamięć statyczna - static memory, odświeżana - refreshed, pamięć zewnętrzna - off-line storage, pamięć usuwalna - disconnected storage, nośnik - media/ medium, dostęp - access, ponownie skonfigurować - reconfigure, binarny/ zero- jedynkowy - binary,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ