สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: bath, at, and, spot, cat, pin, plant, staff, tell, map, crunch, shred, quick, ump, lost, test, twist, mud, ranch, luck, wish, did, big, cap, jazz, elk, last, stop, end, inch, Incorrect: lake, no, boat, queen, we, cape, shake, loop, beach, to, fade, bait, peach, she, pro, flu, skate, quiet, time, shape, fruit, cake, twine, food, ice, cream, me, tree, flea, out,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Frankandchristi Level 3

สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ