สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: fix, big, dim, Jim, sip, fig, bit, rid, lit, bin, Incorrect: nap, dot, mad, lot, pat, ham, bop, fan, mat, cot,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ