สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Closed Syllable: glass, shell, frog, on, jump, Open Syllable: go, cry, a, I, fly, Vowel - Consonant - e (VCe) Syllable: bike, snake, flute, Pete, broke,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Ogtutor Syllable Sorts

OG Tutor - สหรัฐอเมริกา

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ