สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
พระเกศา, พระกรรณ, พระเนตร, พระศอ, พระอังสา, พระอุระ, พระกร, พระหัตถ์, พระบาท, พระชงฆ์.

จับคู่ราชาศัพท์

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ