สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
3 + 4 = - TUJUH, 5 +7 = - DUA BELAS, SATU TAMBAH LIMA SAMA DENGAN? - 6, 8 + 2 = - SEPULUH, 9 + 7 = - ENAM BELAS, EMPAT TAMBAH 1 SAMADENGAN? - 5,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ