สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1+1 - 2, 1+2 - 3, 1+3 - 4, 1+4 - 5, 1+5 - 6, 2+1 - 3, 2+2 - 4, 2+3 - 5, 3+1, 1+1 - 2,

บวกเลขพาเพลิน

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ