สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
การสมาทานศีล - การรับเอาศีลมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน, สติ - ความระลึกได้, สวดมนต์ - สิ่งที่ทำก่อนทุกคืน, มารยาท - กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ, การอาราธนาศีล - การขอให้พระภิกษุให้ศีลแก่เรา, ประเคน - การส่งสิ่งของให้พระสงฆ์, สมาธิ - ความตั้งมั่นของจิต, ศาสนพิธี - พิธีกรรมทางศาสนา, แผ่เมตตา - บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร, พุทธมามกะ - ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา,

จับคู่คำให้ถูกต้อง

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ