สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Rendere, Potere, Dovere, Volere, Prendere, Avere, Essere, Fare, Venire, Leggere, Dire, Scrivere, Bere, Mettere, Ricevere, Sapere, Vedere, Conoscere, Aprire.

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ