1) ลักษณะทางพันธุกรรม a) b) c) d) e) 2) เซนโทรเมียร์ a) b) c) d) e) 3) โครมาทิน a) b) c) d) e) 4) เกร์กอร์ โยฮันน์ เมนเดล a) b) c) d) e) 5) โครโมโซม a) b) c) d) e) 6) Garden pea a) b) c) d) e) 7) โครมาทิด a) b) c) d) e) 8) DNA a) b) c) d) e) 9) เซลล์ a) b) c) d) e) 10) ยีน a) b) c) d) e)

ลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม