สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Koja slika prikazuje jesen?  a) b) c) d) 2) MALEN SAM I SITAN, A STRAŠNE SU BODLJE MOJE. I VUK I LISICA JAKO ME SE BOJE.  JA SAM... a) b) c) d) 3) Što nam treba kada pada kiša? a) b) c) d) 4) 1,2,3,4,5,6 a) 3 b) 7 c) 2 d) 10 5) Kako se zove vaša učiteljica? a) MARINA b) ANA c) IVANA d) TAMARA 6) Danas je petak. Koji je sutra dan?   a) PONEDJELJAK b) SRIJEDA c) SUBOTA d) ČETVRTAK 7) Ja sam uško, dugouško. Mrkva mi je najdraža hrana. Brz sam kao munja, a plašljiv kao ptica. Ja sam ... a) JEŽ b) LABUD c) KONJ d) ZEC

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Vuksan 1.razred matematika 1.raz

โครเอเชีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ