สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
SZ: , , , , , , S: , , , , , ,

Różnicowanie głosek SZ i S

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ