สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
มด, แมว, หมา, นก, ปลา,

โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำ

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ