สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ant - มด, elephant - ช้าง, rose - กุหลาบ, eye - ตา, ิBuffalo - กระบือ,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ