สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
innovative - old, old-fashioned, unique - common, ordinary, inventive - dull, original - last, latest, unexpected - deliberate, designed, planned,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ