สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
sul scoiattolo salta Lo piccolo verde prato, volano grigie Le nel cielo nuvole veloci, Ieri mangiato spicchi ho tre mandarino di, nella nascosto una Ho moneta scarpa, tanto piace Mi al gelato cioccolato il.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

แม่เหล็กคำ เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ