สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Koji teren koristimo za fudbal? a) b) c) d) 2) Koju obuću nose fudbaleri na terenu? a) b) c) d) 3) Koju loptu koriste fudbaleri? a) b) c) d) 4) Koji teren koristimo za odbojku? a) b) c) d) 5) Koju loptu koriste odbojkaši? a) b) c) d) 6) Koliko igrača ima jedan odbojkaški tim? a) b) c) d) 7) Koji teren koristimo za košarku? a) b) c) d) 8) Koju loptu koristimo za košarku? a) b) c) d) 9) Koji teren koristimo za tenis? a) b) c) d) 10) Koju loptu koriste teniseri? a) b) c) d) 11) Sta teniseri koriste tokom igre? a) b) c) d)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ