สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Mike can't sing., Mike can play guitar., Lucy can skateboard., Sophie can't skateboard., Bird can fly., Lucy can run fast., I want to talk to you..

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ