สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) คำใดบ้างที่อยู่ในเพลง a) กา b) ขา c) อา 2) ตอ+อา อ่านว่า a) ตา b) ดา c) คา 3) พา สะกดว่า a) ภอ+อา b) พอ+อา c) ผอ+อา 4) อ่านว่า a) ภา b) ถา c) กา 5) อ่านว่า a) นา b) ณา c) ญา

เพลงสระอา

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ