สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
เข็มทิศ - บอกทิศทาง, แผนที่ - ให้ข้อมูลทางกายภาพและวัฒนธรรม, ลูกโลก - เห็นภาพรวมของโลกชัดเจน, GPS - บอกตำแหน่งบนพื้นโลก, GIS - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, RS - การรับรู้ระยะไกล, รูปถ่ายทางอากาศ - ใช้กล้องถ่ายจากอากาศยาน, ภาพจากดาวเทียม - อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อบันทึกภาพ, อินเทอร์เน็ต - สื่อสารด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์, แพนนิมิเตอร์ - เครื่องมืออุปกรณ์วัดพื้นที่แผนที่, กล้องสามมิติ - ดูความสูงต่ำของภูมิประเทศ, เทอร์โมมิเตอร์ - วัดอุณหภูมิ, บอรอมิเตอร์ - วัดความกดอากาศ, แอโรเเวน - วัดทิศทาง ความเร็วลม, ไฮโกรมิเตอร์ - วัดความชื้นมีเส้นผมเป็นอุปกรณ์,

ตามล่าหาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ