สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
TOČNO: lijep, zgodna, srebrn, drvena, smiješan, sretan, pametna, neobična, skroman, staklen, NETOČNO: sreća, nesreća, moj, naš, hodam, plakati, on, i, polako,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Vesnakovacevic 5. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - โครเอเชีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ