สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: apa, mana, bila, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, Incorrect: mana-mana, apabila, beberapa, sesiapa, bagai, apa-apa, tiba-tiba,

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ