สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
the centre of ..., late ..., …… hard, burst ... ...., ….. high standards, …… a baby, propose …..., ……… …… laughter, keep …., …. imagination, lose … …., be …. disappointed, have a lot … …. …., casual …...

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ