สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
LUIGI PIO, MARIA, CLAUDIA, SALVATORE, NELLO, ANTONIO, LORENZA, MIRIAM, CHRISTIAN, CARLO, ALESSIO, DANIELA, FRANCESCO, ANGELA, CHIARA, LUIGI.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ