สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: สีผิว, ศาสนา, สถาบันการศึกษา, ฐานะ, รูปร่าง, เชื้อชาติ, ความสามารถ, เพศ, รสนิยม, Incorrect: ปีศาจ, แมว, สุนัข, ลิงน้อย, นกน้อย, ช้าง, สิงโต, แรด, ,

สิ่งที่ไม่ควรทำ9อย่าง

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ