สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) ใกล้ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบอกเวลา b) บุพบทบอกตำแหน่ง c) บุพบทบอกสาเหตุ d) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง 2) ตราบเท่า เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบอกเวลา b) บุพบทบอกตำแหน่ง c) บุพบทบอกสาเหตุ d) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง 3) ของ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบอกเวลา b) บุพบทบอกตำแหน่ง c) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ d) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง 4) สำหรับ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ b) บุพบอกเวลา c) บุพบทบอกตำแหน่ง d) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ 5) เพราะ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกสาเหตุ b) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ c) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ d) บุพบทบอกตำแหน่ง 6) กับ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ b) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ c) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง d) บุพบทบอกตำแหน่ง 7) แถว เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง b) บุพบทบอกตำแหน่ง c) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ d) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ 8) ต่อ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกตำแหน่ง b) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ c) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ d) บุพบทบอกสิ่งที่คาดหวัง 9) ด้วย เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกสาเหตุ b) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ c) บุพบทบอกตำแหน่ง d) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ 10) แด่ เป็นคำบุพบทชนิดใด a) บุพบทบอกความเป็นเจ้าของ b) บุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ c) บุพบทบอกตำแหน่ง d) บุพบทบอกสาเหตุ
โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ