สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Grass, Rock, Flying, Steel, Lucky Egg, Capture, Stardust, Red team, Blue team, Yellow team, Rare.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ