สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
almák - Melyik nem tartalmaz számnevet?, három alma - Melyik tartalmaz számnevet?, könyv - Melyik nem tartalmaz számnevet?, gyümölcsöstál - Melyik nem tartalmaz számnevet?, öt könyv - Melyik tartalmaz számnevet?, ebédszünet - Melyik nem tartalmaz számnevet?, tíz perces szünet - Melyik tartalmaz számnevet?, több szünet - Melyik tartalmaz számnevet?, sok könyv - Melyik tartalmaz számnevet?, nagyszünet - Melyik nem tartalmaz számnevet?,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ