สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
bike, train, boat, plane, car, bus, taxi, coach,

Means of transport kl. 2

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ