สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Me agacho y paro 5 veces en el lugar 2) Me paro bien derecho y empujo la pared contando hasta 5 3) Hago una pelota con plastlina/masa 4) Aplasto la masa en la mesa con cada mano 5) Salto con los dos pies en el lugar 5 veces 6) Salto con los dos pies y avanzo 7) Juego con una pelota 8) Hago un dibujo

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ