สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
WHAT'S YOUR FAVOURITE SUBJECT?, WHEN IS YOUR BIRTHDAY?, DO YOU HAVE SHORT HAIR?, DOES YOUR MUM COOK AT NIGHT?, WHAT DOES YOUR DAD LOOK LIKE?, DO YOU HAVE A SHOWER IN THE MORNING?, WHAT ARE YOU LIKE?, WHAT DO YOU WANT TO BE WHEN YOU GROW UP?, HOW OFTEN DO YOU GO TO THE CINEMA?, WHAT IS YOUR BEST FRIEND LIKE?, WHAT DO YOU LOOK LIKE?, WHERE ARE YOU FROM?.

PING PONG QUESTIONS 3RD

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Yamilamale 3rd grade PET

อาร์เจนติน่า

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ